BrainPop

בריינפופ היא נבחרת צניחה חופשית המורכבת משתי נשים מיוחדות - שרון ועדי, שעוסקות בצניחת "Free Fly" בצורה מקצוענית. סגנון צניחה חופשית זה משלב תעופה ביחס לצנחנים נוספים בכל מצבי הגוף הקיימים. במצבים אלה הצנחנים מבצעים מעברים וורטיקאליים, התחברות למבנים ותעופה אופקית משותפת. הבנות בנבחרת בריינפופ מתחרות בתחרויות Free Fly ברחבי העולם. בסגנון צניחה חופשית זה אין הפרדה בין קבוצות נשים לקבוצות גברים והן כיום נחשבות כצמד הנשי המוביל בעולם.
נבחרת ישראל בריינפופ - Free Fly הוקמה בשנת 2005. חברות הנבחרת הן עדי פרייד (27) ושרון הר-נוי (27). עדי עוסקת בתחום הצניחה החופשית משנת 2002 ועד היום ביצעה כ-2,800 צניחות. שרון החלה לצנוח בשנת 2000 ועד כה צברה כ-2,400 צניחות. חברות הקבוצה הן מדריכות צניחה חופשית וחלק מצוות פרדייב. הישגי הנבחרת כוללים את תואר אליפות הארץ בשנים 2007-2008, מקום 13 באליפות העולם 2008, השתתפות בניסיונות לשבירת שיא עולם של נשים במבנים גדולים על הראש 2008, מקום עשירי בגביע העולם 2007 ומקום תשיעי באליפות אירופה 2007.
בימים אלו עדי ושרון מתאמנות לקראת תחרויות צניחה חופשית שיתקיימו בשנה הקרובה.  בתחום זה של צניחה חופשית תחרותית מתחרות קבוצות בנות 3 צנחנים/ות כאשר אחד משמש כצלם והשניים האחרים כמבצעים. המבצעים והצלם נמדדים ביכולת שלהם לבצע תרגילים ומעברים משותפים. הצילום מהווה 25% מהניקוד הכללי והוא נמדד באיכותו וכן במעברים המתוזמנים של הצלם עם חברי הקבוצה. עדי ושרון נושמות וחולמות צניחה חופשית, ומייצגות את ישראל ואת פרדייב בכבוד רב.