הגלריה לתעופה ומטוס הטייגר מות', מתוך "ביעף תעופה וחלל" פברואר 2012

מתוך ביעף תעופה וחלל

שני מטוסי טייגר מות' עתיקים טסים כיום בישראל. בתמונה העליונה ניתן לראות את המטוס הפרטי של ארהלה שגיא שהחל לטוס בישראל בשנת 2008, ובתמונה התחתונה ניתן לראות את מטוס הטייגר מות' שלוקח חלק בשמורה האווירית שהוקמה במועדון צניחה חופשית פרדייב. מטוס זה יוצר באוסטרליה ב-1940 והגיע לגלריה לתעופה של דן מוקדי בשנת 2011.