אחרי 75 שנה, הצנחן הראשון של צה"ל שוב ממריא - Mako נובמבר 2017

צניחה חופשית מחיר | צניחה חופשית | פרדייב