תור הזהב - מבוא

המונח "תור הזהב" של התעופה מתייחס בד"כ אל השנים שבין שתי מלחמות העולם. בתקופהזו הבשילה התעופה האזרחית על ענפיה השונים והפכה למרכיב מרכזי בהתנסות האנושית. היכולת להמריא, לטוס ממקום למקום ולראות את העולם מנקודת מבטה של הציפור הפכה בעידן זה לנחלתם של רבים. יתר על כן, התפתחות התעופה בשנים אלו קשורה ישירות לשורה של התפתחויות היסטוריות חברתיות, פוליטיות וכלכליות. ניתן להקביל במידה רבה את התפתחות התעופה בשנים להתפתחות המחשוב בעידן שלנו. התעופה היתה תחום פיתוח טכנולוגי שנולד לרוב בגרז'ים של אנשים וקבוצות שהיום היינו, מגדירים כ"סטארט-אפיסטים".  בדומה לתהליך שעברה תעשיית המחשבים החל משנות ה 70-לאחר פריצות הדרך הטכנולוגיות הראשונות התעופה יצאה מהר למדי מהגרז'ים והחצרות האחוריות. במקרים רבים החלוצים ייסדו חברות, אשר יצרו ופיתחו הלאה את מוצריהם. במקרים אחרים, החלוצים מכרו את הפטנטים שלהם לגופים עסקיים רבי עוצמה, אשר יכלו לדחוף אותם הלאה באמצעות משאביהם הגדולים ובאמצעות תכנון עסקי מסודר. הדוגמה הטובה ביותר לכך הם שני האחים רייט. ב 1909- , פחות משש שנים לאחר טיסתם החלוצית בדיונות החוף של קיטי- הוק, ייסדו שני מתקני האופניים לשעבר חברה לייצור מטוסים. למרות הצלחתם הראשונית, האחים מעולם לא הצליחו לפרוץ גבולות טכנולוגיים חדשים והם נותרו עםאותו תכנון בסיסי, אשר לקראת שנת 1910 כבר נחשב אנכרוניסטי.* החברה לא עשתה גדולות ונצורות וגם החוזה שלה לאספקת המטוסים הראשונים לצבא צבא ארה"ב לא היהמוצלח. לאחר מותו בטרם עת של ווילבור רייט ב 1912- , מכר אחיו אורוויל ב 1915- את החברה ושנה לאחר מכן היא התמזגה עם חברה שייסד חלוץ אחר - גלן מרטין - והפכה לחברת רייט-מרטין. בשנות ה 20- רייט וקרטיס הסתכסכו ובסופו של דבר שניהם מצאו את עצמם מחוץ לחברה שנשאה את שמותיהם. 1הדמיון בין ראשית עידן התעופה לתחילת עידן המחשבים אינו מסתיים כאן. בדומה לענף המחשבים, גם טכנולוגית התעופה הלכה בתחילת דרכה לכיוונים שונים, אשר התבררו בסופושל דבר כדרך-ללא-מוצא. כך, למשל, נחשבו במידה רבה ספינות האוויר עד לפרוץ מלה"ע הראשונה לכלי הטיס בעל פוטנציאל הפיתוח הגדול ביותר. יזמי התעופה נואשו סופית מספינת האוויר רק בשנות ה 100- של המאה ה 20- , לאחר שהתברר כי הטכנולוגיה של ספינות האוויר מיצתה את עצמה וכי המתחרה הקטן - המטוס - עולה ופורח. כלי טיס שנזנח בשלב מוקדם אף יותר היה האורניטהופטר - כלי טיס דמוי מטוס, אשר בדומה לציפור, מתבסס על נפנוף הכנפיים לצורך טיסה. במקרים מסוימים טכנולוגיות צצו ונעלמו רק כדי לחזור לאחר זמן רבבצורה מהוקצעת יותר. כך למשל פיתוח מטוס בצורת כנף מעופפת, שהחל ג'ק נורתרופ בשלהי שנות ה 100- , נכשל ונזנח בסוף שנות ה 40- בגלל מגבלות הטכנולוגיה. תכנונו החלוצי שב .B-2 והופיע בתחילת שנות ה 80- עם פיתוח המפציץ החמקןנקודת הזמן בהיסטוריה בה הבשילה תעופה היתה קריטית. מבחינה כרונולוגית, מלה"עהראשונה הגיעה עבור התעופה בתזמון מושלם. למרות שהתעופה החלה לחדור לפני פרוץ המלחמה לשוק האזרחי, היא טרם הבשילה לשימושים אזרחיים, כפי שהדגימה טיסת המטען הראשונה בהיסטוריה, שביצעו האחים רייט ב 7- בנובמבר 1910. בטיסה זו הם העבירו שתיחבילות של משי לשמלות למרחק של 65 ק"מ אל חנות כלבו בקולומבוס, אוהיו, תמורת סכוםשל 5,000 דולר. היתה זו הדגמת יכולות אשר הדגימה בראש ובראשונה את העובדה שנותרה עוד עבודה רבה עד להפיכתו של המטוס לכלי תעבורה מועיל. חוזים מוקדמים שחתמו מפתחים חלוצים כמו האחים רייט, לואי בלריו, איגו אטריך ואחרים עם הצבאות של ארצותיהם (ארה"ב, צרפת וגרמניה בהתאמה) לא הראו גם הם פוטנציאל רב. המטוסים המועטים שרכשו הצבאות נועדו להשלים את בלוני התצפית ששימשו לאיכון ארטילרי ולמודיעין חזותי טקטי.  דומה כי כל הצבאות התעניינו בשנים אלו יותר בספינות אויר, אבל גם כאן הרכש בפועל היה מוגבל. אם כן, למרות ההתעניינות הציבורית שעוררו המעופפים הראשונים, באוגוסט 1914 התעופה היתה עדין ענף טכנולוגי בשלב הינקות. למרות ההתקדמות הרבה שנעשתה מאז המריא "פלייר" של האחים רייט לטיסתו הראשונה ב 17-בדצמבר 19010, כלי הטיס השונים היו רחוקים מלממש את הפוטנציאל שלהם. המלחמה הגדולה שינתה את הכל.אי- לכך, על מנת להבין את מקורותיו של "תור הזהב" של התעופה, עלינו לבחון בקצרה אתה תפתחותה במהלך מלה"ע הראשונה.