המסע לחיים של רונה רמון- מתוך כתבה ששודרה בתוכנית עובדה 16.12.10