רענוני צניחה חופשית

על מנת להיות צנחן בטוח יש לשמור על כשירות ולהמנע מהפסקות ארוכות בין צניחה לצניחה.  אנו מצפים מהצונחים אצלנו להגיע למינימיום של שלושה ימי צניחה בחודש ולבצע לפחות חמש צניחות בחודש. במקרים בהם תדירות הצניחה נמוכה, נדרוש מהצונח לעבור ריענון. בטבלה מצוינים המצבים בהם הריענון ידרוש תוספת תשלום. עם זאת, חשוב לציין כי ניתן להחמיר או להקל על פי שיקול דעת המדריכים והיכרותם עם הצנחן.

טבלת הנחיות למקרים בהם נדרש רענון:

שלב משך הזמן שעבר מהצניחה האחרונה
  חודש שלושה חודשים חצי שנה שנה
בסיסי ריענון בכיתה

ריענון בכיתה וחזרה על הצניחה האחרונה

(מדריך אחד / שני מדרכים)

קורס בכיתה וחזרה על שתי צניחות אחרונות
(מדריך אחד / שני מדרכים)
קורס מלא וצניחות מההתחלה
מתקדם ריענון בכיתה ריענון בכיתה וחזרה על הצניחה האחרונה קורס בכיתה וחזרה על הצניחה האחרונה קורס בכיתה וחזרה על שתי צניחות האחרונות
מסלול לרשיון - ריענון בכיתה ריענון בכיתה וצניחה עם מדריך אחד קורס בכיתה ושתי צניחות עם מדריך אחד
בעלי רשיון A - - ריענון בכיתה קורס בכיתה וצניחה עם מדריך אחד
בעלי רשיון B - - - קורס בכיתה וצניחה עם מדריך אחד

 

טבלת עלויות רענון/חזרה על שלב:

פעילות                                       עלות                 
רענון בכיתה  400 ש"ח
קורס רענון בכיתה   1050 ש"ח
צניחה חוזרת עם מדריך אחד  635 ש"ח
צניחה חוזרת עם שני מדרכים  885 ש"ח

 

רענוני צניחה חופשית | צניחה חופשית | פרדייב