תערוכה בגלריה לתעופה

"כפר ילדים" היא תערוכה המספרת את סיפורה של התעופה בראשית דרכה, ואת סיפורם האישי של חלוצי התעופה בארץ. הסיפורים, התמונות הנדירות, המסמכים והאוספים יכניסו אתכם לאווירה ויחברו אתכם להוויה של התקופה המרתקת הזו. מעבר למטוסים עתיקים, מנועים ופריטים נוספים, בתוך מבנה הגלריה המרשים ישנו אולם המשמש לתערוכות. תערוכת "כפר ילדים" עוסקת בשלב מרתק בתהליך ההתפתחות של התעופה הארצישראלית לפני קום המדינה, ומציגה את סיפורם האישי של צעירים וצעירות אשר השתתפו במחנות דאייה. מחנה הדאייה של "כפר ילדים" היווה את בסיס הידע התעופתי הנדרש להקמת מערך ההגנה האווירי של המחתרות ולאחר מכן - את חיל האוויר עצמו.

הגלריה של פרדייב | צניחה חופשית | פרדייב