ארכיון הגלריה לתעופה

צוות הגלריה לתעופה שוקד מזה מספר שנים על מחקר ואיסוף מטוסים עתיקים, מנועים ייחודיים ופריטים שונים מעולם התעופה. אנו משקיעים משאבים רבים במחקר, איסוף ושימור פריטים נדירים מימים בהם טיסה ותעופה הייתה צורת התקשורת המהירה בעולם, ימים בהם התעופה עצמה היא שעשתה את ההיסטוריה. אנו מתמקדים בתקופה שלפני קום המדינה והקמתו של חיל האוויר, לכן אנו עובדים בשיתוף פעולה פורה עם מוזיאון חיל האוויר. בארכיון תמצאו מסמכים, יומני טיסה, צילומי אוויר וקרקע ומכתבים נדירים שמספרים סיפורים שמעטים זכו לשמוע. הארכיון מרכז אליו אוספים אישיים של אנשי תעופה מהתקופה וגם של אספנים המחפשים מקום מכובד להפקיד את אוספיהם. אוספים אלה כוללים תמונות, מסמכים, תעודות, ספרי טיס, ופריטים נוספים כגון מדליות, כרזות, עיתונים ואביזרים תעופתיים שונים. האוספים נשמרים, מקוטלגים וחלקם אף מוצג לקהל הרחב. בארכיון אנו מרכזים מאמרים רלבנטיים, שמצטרפים אל המאמרים אותם צוות הגלריה כותב. כל אלה מהווים את בסיס הידע עליו נבנה עולם התוכן של הגלריה.