מסלול לרישיון צניחה חופשית

על מנת לקבל רשיון צניחה חופשית בינלאומי מסוג A יש להשלים את מסלול לרישיון צניחה חופשיתסיום הקורס הוא אבן דרך חשובה בדרכך בעולם הצניחה.

בשלב זה העבודה עם חוברת הקורס בפרק תכנית ההמשך עד לרישיון  - A שם נמצא פירוט הצניחות והמטלות הנדרשות.

בכדי להגיע לרישיון  A יש לצבור מינימום של 25 צניחות - 16 צניחות לאחר צניחת הסולו הראשונה. בתקופה זו יש לבצע צניחות סולו ולכלול לא פחות מ 3 צניחות מודרכות עד לקבלת הרישיון. בסיום התקופה יש לעבור מבחן בע"פ, להוכיח ידע בקיפול מצנח תחת ביקורת ולבצע צניחת מבחן (צניחה מודרכת צניחה מספר 25 או יותר).

את צניחות הסולו שלך תבצע לפי רשימת תרגילים המפורטת בהמשך. בעלי רשיון יוכלו לצנוח במועדוני צניחה חופשית בכל העולם.

תשלומים נוספים:

  • הוצאת הרישיון כרוכה בתשלום של 300 ש"ח לאיגוד הצניחה הישראלי (חיילים בסדיר ישלמו 50 ש"ח).

קורס קיפול מצנח טנדםהקורס מתקדם בימים נפרדים ובתיאום מראש.

תיאוריה: במהלך הקורס ילמד החניך על מערכת הצניחה של מצנחי הטנדם ועל קיפול מערכת צניחת טנדם.

מעשי: קיפול של לפחות 20 מצנחי טנדם תחת ביקורת של מקפל מוסמך והדרכה צמודה עד לשליטה בסיסית בקיפול. 

לצנחנים שיהיו מעוניינים ויימצאו מתאימים תהיה האפשרות להשתלב בצוות פרדייב.

AFF

 

קורס צניחה חופשית | צניחה חופשית | פרדייב