Free Style

סגנון חופשי, Freestyle, הוא סגנון צניחה חופשית אשר בו מבצע הצנחן תרגילים שונים כמו סלטות וברגים בזמן הנפילה החופשית, תוך שימוש ברוח היחסית כמכשיר להנעת הגוף. ניתן לדמות את ענף צניחה חופשית זה לתחרות התעמלות קרקע ללא קרקע. נבחרת פריסטייל תחרותית מורכבת ממבצע ומצלם המתעד את הצניחה החופשית תוך השתתפות פעילה בתרגילים השונים. סגנון הפריסטייל דורש מהצנחן גמישות, כוח ושליטה אבסולוטית בגוף ובמרחב במהלך הצניחה החופשית, ובעבודה מדויקת ומתואמת מול הצלם. בניגוד להתעמלות קרקע בה המתעמל מתנתק מהמזרון רק לזמן קצר, בצניחה חופשית זמן התרגיל הוא כ-50 שניות ולכן ניתן לבצע מספר רב של תרגילים מורכבים ברצף במשך הצניחה החופשית. מיותר לציין שעל מנת להיות צנחן פריסטייל טוב יש צורך  בניסיון צניחה רב ובשליטה טובה בסגנונות הצניחה הבסיסיים יותר. בועז גורן, מדריך צניחה חופשית בפרדייב, והצלמים שהיו איתו, גם הם מדריכים בפרדייב, היה במשך מספר שנים בעשור האחרון בצמרת העולמית, כולל תואר סגן אלוף העולם.

צניחה חופשית במרכז | צניחה חופשית במרכז | פרדייבצניחה חופשית עם צילום | צניחה חופשית | פרדייב

 

 

צניחה חופשית במועדון פרדייב חוף הבונים- המתנה המושלמת!