מבנה אירגוני

המבנה הארגוני ומטה פרדייב נגזרים מהמבט לטווח הארוך, תפיסת ניהול הסיכונים האוויריים בצניחה חופשית, תודעת השירות והבנת צרכי הלקוחות.
מטה פרדייב פעיל 7 ימים בשבוע, על מנת להבטיח איכות הפעלה מרבית של פעילות צניחה חופשית ומתן שירות איכותי ורצוף לצונחים צניחה חופשית.
מחלקת המכירות ושירות הלקוחות של פרדייב, בראשות יעל פלנר, אמונה על איתור ומתן מענה לצרכי הלקוחות החל בשלב הבירור הטלפוני, דרך ביצוע ההזמנות, המשך באירוח מקצועי ואדיב בשטח המועדון ועד לסיום הצניחה החופשית.
אגף התוכן, בראשות סמנכ"ל התוכן זיו כוכבא, איש צוות בפרדייב מאז שנת 2002. זיו מדריך צניחה חופשית בכיר וצלם נבחרת ישראל בגביע העולם בעבר, אמון על עבודת המטה , על שיפור חוויית הצונחים צניחה חופשית וכן על פיתוח מוצרי צניחה חופשית קיימים וחדשים.
אגף ההפעלה, בראשות מנהל מועדון הצניחה עינב ליברמן, איש צוות בפרדייב החל בשנת 2005. עינב מדריך צניחה חופשית בכיר, אמון על תכנון פעילות הטיסה והצניחה החופשית והוצאתם אל הפועל. באגף זה נכללים הבקרה הקרקעית, הבקרה האווירית וצוותי האוויר - טייסים, מדריכים וצלמי צניחה חופשית. על מקצועות הצניחה החופשית אחראי ינון רז, איש צוות בפרדייב החל בשנת 2003.

מטוסי פרדייב מתוחזקים במכון הבדק המאושר לתחזוקת מטוסים ע"י רשות התעופה האזרחית. מנהל אחזקת המטוסים, שלום שניזק, איש צוות בפרדייב החל בשנת 2000.
על ציוד הצניחה החופשית אחראי שלמה פרל, בוחן רשות התעופה האזרחית ובעל רישיון 'מקפל מצנחים בכיר' היחיד הפועל בישראל. הכשרות והסמכות מקפלי המצנחים לצניחה חופשית מבוצעות בכפוף להיתרים היחודיים שניתנו רק לפרדייב ע"י הרשויות המוסמכות בישראל.

המטה של פרדייב | מבנה אירגוני | פרדייב