כללים בסיסיים לצנחים בעלי רישיון צניחה חופשית

צניחה חופשית היא חוויה חלומית המהווה את המתנה המושלמת ובנוסף לכך מחייבת בנקיטת אמצעי זהירות קפדניים וברמת מקצועיות גבוהה. אנו כאן, במועדון צניחה חופשית פרדייב עושים כל שביכולתנו על מנת לשמור על בטיחות גבוהה.

 • מורשים לצנוח צניחה חופשית אך ורק צנחנים בעלי רישיון A ומעלה של האיגוד הישראלי לצניחה חופשית או צנחנים אשר עברו קורס צניחה חופשית בפרדייב. צנחנים בעלי רישיונות אחרים יחויבו בהסבה לרישיון ישראלי עפ"י נהלי פרדייב.
 • יורשה לצנוח צנחן בעל חברות באיגוד הישראלי לצניחה חופשית ובדיקה רפואית בתוקף (תוקף בדיקה ארגומטרית עד גיל 35 הינו שנתיים , מעל גיל 35 - שנה אחת בלבד).
 • צנחן יורשה לצנוח עם ציודו הפרטי רק לאחר שמצנחו נבדק ואושר ע"י מאחזק המצנחים שלפרדייב ורק בתנאי שקיפול המצנח הרזרבי והמצנח הראשי בתוקף.
 • עליה וירידה מן המטוס בליווי איש צוות בלבד.
 • פתיחת המצנח תיעשה אך ורק מגובה 3000 רגל ומעלה. חניכים ואו צנחנים מתחילים ואו צנחנים אשר צונחים על מצנחי מועדון יפתחו מצנח בגובה שהוגדר מראש ע"י אנשי הצוות.
 • אין לבצע פניות מעל 90 מעלות לפני נחיתה, למעט מורשים.
 • באחריות הצנחן לוודא שבעת העלייה למטוס, ברשותו כל הציוד הנדרש ואשר נבדק על ידי איש צוות.
 • צנחן לא יתדרך צנחן אחר וצנחן לא יקבל או יבקש תדריך מצנחן מנוסה ממנו גם אם מדובר בצניחה חופשית פשוטה ואו בתרגילים בסיסיים. צנחנים אשר מעוניינים ללמוד דברים חדשים יתודרכו לצניחה חופשית אך ורק ע"י אנשי הצוות המוסמכים.
 • יש לתת תשומת לב רבה לתדריכים שיינתנו על ידי אנשי הצוות בלבד ולוודא הבנתם, כמו כן חשוב להישמע להוראות והנחיות שניתנות. צנחן אשר מעוניין לבצע אלמנט צניחה חופשית חדש, עליו לפנות לאנשי הצוות ולבקש תדריך.
 • חל איסור לצנוח צניחה חופשית תחת השפעת אלכוהול או סמים כמו גם בשעת עייפות או מצב אישי לא תקין (חולי, פציעה, תשישות וכו').
 • העישון מותר ברחבה המרכזית ובית הקפה בלבד.

מחיר צניחה חופשית | צניחה חופשית | פרדייב