ציוד צניחה חופשית – סטנדרט ייחודי

צניחה חופשית, כמו ענפי ספורט אקסטרים רבים חייב ציוד ללא רבב בסטנדרטים בנילאומים. לכן, בפרדייב ישנו ציוד הצניחה החדש והמקצועי ביותר. על מנת שתוכלו לצנוח ללא חששות, אנחנו דואגים לביטחון האישי שלכם בעזרת ציוד מתקדם ותפעולו ע"י מתחזק המצנחים הבכיר ביותר בארץ.
אודות ציוד צניחה חופשית – סטנדרט ייחודי

ציוד הצניחה החופשית של פרדייב מתוחזק ע"י שלומי פרל, בעל רישיון רשות התעופה האזרחית של מקפל ומתחזק המצנחים הבכיר היחיד הפעיל בארץ! שלומי הוא בוחן מטעם רשות התעופה האזרחית, והוא רשאי להכשיר ולהסמיך מקפלי מצנחים. שלומי משתתף ומרצה באופן קבוע בכנסים מקצועיים לצניחה חופשית בפרדייב ובחו"ל.

אנו בפרדייב משתמשים בציוד צניחה חופשית ובהתקנים המודרניים, המתקדמים והבטיחותיים ביותר בשוק הצניחה החופשית העולמי.

ציוד הצניחה של פרדייב שמור, מתוחזק ומתופעל על פי כל התקנות, אמות הבטיחות והתקנים הקיימים ואף מעבר להם, ברמת השקעה ומקצועיות הגבוהים ביותר וללא תחרות, להבטחת פעילות תקינה, בטוחה וממושכת.

רק בפרדייב מכשירים ומסמיכים מקפלי מצנחי צניחה חופשית על פי תקנות הטיס של רשות התעופה האזרחית - אישור להכשרת קיפול מצנחים.  

תוכן המסמך המצורף:
 

לכל מאן דבעי

 

הנדון: ביה"ס לצניחה וקיפול מצנחנים - "פרדייב"

 

חברת "אייר פרדייב" בע"מ מפעילה בי"ס לצניחה וקיפול מצנחים במנחת הבונים(להלן פרדייב).
 

הריני לאשר כדלקמן:

1. תכני ההדרכה, ההכשרה ונהלי ההסמכה של פרדייב מבוקרים ע"י רת"א בהתאם לספר עזר מבצעי.

2. מדריכי פרדייב ומקפלי מצנח עיקרי המוסמכים ב"פרדייב" מוכרים ע"י רת"א ומאושרים בנהלי פרדייב.

3. נהלי פרדייב מבוקרים ומפוקחים ע"י רת"א.